Episod 31 – Perjalanan Seorang Khalifah

Khalifah bermaksud pengganti atau wakil. Ditugaskan untuk mengurus bumi dengan menegakkan agama mengikut peraturan Allah swt. Seorang khalifah mesti mentadbir bumi mengikut peratuan yang datang daripada Allah swt, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, melalui Malaikat Jibril untuk dipatuhi dan diikuti oleh manusia yang mengandungi 5 hukum : wajib, sunat, haram, makhruh, harus. Inilah jalan yang perlu dilalui dan dengan itu manusia akan berada diatas jalan taqwa, sentiasa dalam lindungan kasih sayang Allah swt.

Kami Sangat Hargai Sokongan Anda